Je bent Afgepoeierd.nl!af.ge.poei.erd (vt.dw.) : [inf.] (iem.) weten weg te krijgen.


synoniemen: afkeuren, afschepen, afslaan, afstemmen, afweren, afwimpelen, afwijzen, buizen, refuteren, terugsturen, terugwijzen, verwerpen, wegjagen, wegsturen, wegwuiven, weigeren